C978

C978

Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.